Årsmöte 2016

Posted on Årsmöten

Kallelsen till årsmötet har nyligen gått ut via mejl till alla förtroendevalda i distriktets föreningar. Årsmötet kommer gå av stapeln den 21 februari kl 13.00 i Spelens Hus, vilket ligger i EscapeGamings lokaler, på Södra Kungsgatan 40C i Gävle. (https://goo.gl/maps/hupJNYapkr72) Kallelsen i helhet, inklusive alla handlingar, hittar ni: Direkt på webben som Google Docs: https://gd.sverok.se/kallelse-arsmote-2016-google-docs/ […]

Read more >