Från distriktet

Projektbidrag 2017

I budgeten för Sverok GävleDala 2017 avsattes det 125 750 kr för föreningsbidrag till föreningar i Gävleborg och 65 750 för föreningar i Dalarna.

 

Mindre bidrag

För ansökningar upp till 3000kr ladda ner och fyll i denna blankett:

Ansökningsblankett

 

För övriga ansökningar läs igenom följande riktlinjer:

Inriktningar
Projekt som har någon av följande fyra inriktningar premieras vid ansökan om medel:

Rekrytering: Utåtriktade projekt som primärt syftar till att rekrytera nya utövare till Sverok och spelhobbyn.

Inkludering: Alla ska känna att de har lika stor möjlighet att engagera sig i spelhobbyn. Projekt med denna inriktning kan handla om allt från att undersöka varför spelhobbyn är så pass segregerad, till att direkt arbeta med att främja jämställdhet eller sprida hobbyn mot specifika målgrupper.

Arrangemang: Projekt som syftar till att lägga grunden till ett återkommande spelarrangemang. Arrangemanget måste vara öppet och utlyst.

• Information och utbildning: Projekt som syftar till kunskapsspridning och utbildning inom ämnen som rör spelhobbyn.

Vem kan söka
Föreningar anslutna till Sverok är prioriterade men även annan icke-kommersiell verksamhet kan stå bakom det sökande projektet.
Läs mer om hur du startar en förening på http://www.sverok.se/starta-en-forening/ 
Hur söker man? En projektplan skall upprättas enligt mall och skickas in.
Projektplanen finns att hämta på: Mall för Projektplan
När söker man? Projektplanen ska vara distriktet tillhanda senaste åtta veckor före planerad projektstart.
Vem skickar man ansökan till? Skicka ansökan till info@gd.sverok.se. Projektplanen ska vara distriktet tillhanda senaste åtta veckor före planerad projektstart. Projekt som sträcker sig utanför distriktets geografiska gränser eller är av nationell karaktär hanteras av distrikten i samråd.
Egeninsatser
Vid ansökningar hos externa källor, exempelvis stiftelser som kräver egeninsats, kan medel från Sverok finansiera hela eller delar av den krävda egeninsatsen.

Meriterande egenskaper hos projekt

•        Projektet har finansiering från fler källor än Sveroks projektbidrag (exempelvis deltagaravgifter, kommunstöd eller samarbete med Studiefrämjandet).
•        Projektet är ett samarbete mellan flera föreningar.
•        Projektet är uppstarten för någonting långsiktigt.
•        Projektet är nyskapande och tillför något nytt till hobbyn.
•        Projektet innehåller internationellt utbyte.
•        Projektet har god potential att få positiv uppmärksamhet i media.
•        Projektet delfinansieras till minst hälften från källor som inte är Sveroks projektbidrag

Marknadsföringsbidrag
Ni kan även söka bidrag för att marknadsföra er förening eller spelhobbyn som helhet. Det kan vara t.ex. att åka och informera på skolor och ungdomsgårdar eller att delta/arrangera ett evenemang i det offentliga rummet.

Vad distriktet kan ersätta är kostnader för resa och enklare lunch, samt att vi kan tillhandahålla informations- och profilmaterial från Sverok (t.ex. t-shirts med distriktets namn och logga).

Se till att inkomma med er ansökan innan ni börjar dra på er kostnader för marknadsföring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *