Årsmöten

Årsmöte 2016

Kallelsen till årsmötet har nyligen gått ut via mejl till alla förtroendevalda i distriktets föreningar.

Årsmötet kommer gå av stapeln den 21 februari kl 13.00 i Spelens Hus, vilket ligger i EscapeGamings lokaler, på Södra Kungsgatan 40C i Gävle. (https://goo.gl/maps/hupJNYapkr72)

Kallelsen i helhet, inklusive alla handlingar, hittar ni: