I distriktet finns två fina lajvområden med timrade stugor och ett antal områden där det spelas airsoft regelbundet. Kontakta oss på info@gd.sverok.se om du är arrangör eller letar ett område för ett arrangemang. Vi kan förmedla kontakter.