Sverok Gävle-Dala är ett distrikt inom Sverok. Distriktet består av spelföreningar inom Dalarnas län och Gävleborgs län som sysslar med spel som social verksamhet. Där ingår bland annat rollspel, kortspel, lajv, brädspel, figurspel, TV-spel, datorspel, fantastik, cosplay, paintball och airsoft. Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar.

Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut medlemmarna fattat på årsmötet. Utöver dessa centrala delar av distriktets verksamhet arbetar styrelsen med löpande arbetsuppgifter som formellt krävs av distriktet i form av bokföring, möten och protokoll. Dessutom finns det alltid många projekt i området som distriktet på olika sätt är inblandat i. Distriktet har inga anställda.

Vill ni komma i kontakt med någon av distriktets föreningar kan ni höra av er till oss info@gd.sverok.se