Sverok Riks betalar ut bidrag till föreningar, grundbidrag, träffbidrag och lokalbidrag. Mer information om dessa finns på http://www.sverok.se/forening/bidrag/#top