Ett nytt verksamhetsår för Sverok GävleDala har påbörjats!

Här finner ni årsmötes protokollet för 2017: Årsmöte

//Styrelsen