Även om det inte sker mycket på hemsidan så finns vi fortfarande kvar. Nu har även senaste mötes protokollet lagts ut.